Poštovani,

obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna FBiH za 2018. godinu.

TRANSFER ZA ŠPORT OD ZNAČENJA ZA FEDERACIJU

 

Tekst Javnog poziva za navedeni transfer, sa prijavnim obrascima može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i športa:

www.fmks.gov.ba

 

Rok za dostavljanje prijava je 11.05.2018. godine

 

Napomena-Važno!

Imajući u vidu ranije Javne pozive u kojima ste sudjelovali, skrećemo pozornost da izvršite detaljan uvid u sadržaj poziva, isti proučite, a posebno u svezi stavke potrebne dokumentacije i njene ispravnosti.

 

Molimo Vas da se bazirate na odabir programa i projekata za namjenu iz točki:

  1. Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata
  2. Sufinanciranje športskih manifestacija(klupski turniri) koje se organiziraju u FBiH, i sufinanciranje sudjelovanja športaša na zvaničnim međunarodnim natjecanjima.